Tidlig arabisk møntskat fundet på Bornholm

En enestående møntskat med 152 arabiske sølvmønter er dukket op på Bornholm.

I begyndelsen af september fandt amatørarkæolog Klaus Thorsen med sin metaldetektor de første mønter på en mark ved Skovsholm i Ibsker. Siden undersøgte arkæologer fra Bornholms Museum fundstedet, og de har nu bjærget en skat med 152 arabiske sølvmønter også kaldet dirhemer. Den vejer cirka 250 gram.

Den nye skat er det største samlede fund af arabiske mønter fra 800-tallet i Danmark, de er lagt i jorden kort efter år 854 e.Kr. og det gør det til den ældste skat med arabiske mønter på.

Langt de fleste mønter er klippet eller knækket i halve og kvarte, mens blot 20 mønter er hele. Det viser, at mønterne har fungeret som betalingsmidler, og at bornholmske vikinger allerede for 1200 år siden havde tæt kontakt til det arabiske område.

En længe ventet skat

Vi har længe håbet på, at netop en skat som denne skulle dukke op på Bornholm. Skatten fra Skovsholm beviser nemlig, at Bornholm var en ligeværdig part i vikingernes handel mod øst. Møntsammensætningen i Skovsholm-skatten er enestående efter danske forhold, men i Polen, i Nordtyskland, på Gotland og i Rusland findes en del andre skatte, som ligner den meget. At finde en skat som denne på Bornholm er nærmest forventeligt, fordi øen ligger så centralt i Østersøens net af handelsforbindelser. De arabiske mønter er fremstillet i det nuværende Irak og Iran. Via Khazarernes rige og de russiske floder er mønterne kommet med skandinaviske handelsmænd til Østersøområdet, hvor de har fungeret som betalingsmidler.

I efterårsferien igennem udstiller Bornholms Museum mønterne fra Skovsholm.