Soldaterkejser i guld

Decius fra Dybbøl

Decius fra Dybbøl

Romerske guldmønter fra 200-tallet er relativt sjældne fund i Danmark. For nylig dukkede der dog en ny aureus op. Den er præget under kejser Trajan Decius, der kun regerede i to år 249-251. Denne type anses for at være præget i selve Rom i året 249 e.v.t. Decius hører til i den meget urolige periode for Romerriget, hvor kejserne udråbtes og afsattes af hæren med relativt korte mellemrum, og betegnes derfor som en af ’soldaterkejserne’. På forsiden ser man kejserens portræt, på bagsiden er der en gengivelse af gudinden Victoria flyvende mod venstre med en sejrskrans i hånden.

Bagsiden med den flyvende Victoria

Bagsiden med den flyvende Victoria

Mønten er ganske velbevaret, om end den er blevet gennemboret over kejserportrættet. Gennemboringen viser at mønten har været brugt som hængesmykke, og det gælder faktisk en stor del af de romerske guldmønter, som vi finder i den ikke-romerske del af Europa.

Der kendes i forvejen tre eksemplarer af Decius’ mønter fra Danmark, og de er alle gennemborede. To af dem stammer fra store guldfund på Fyn. Begge fund indeholder en andre mønter, hvoraf de seneste er fra 336 e.v.t., samt en række andre guldfund, og i begge tilfælde er den ældste mønt i fundet præget under Decius.

Også den tredje mønt stammer fra Fyn, mens det nytilkomne eksemplar kommer fra Sønderjylland. Disse to mønter har det til fælles, at de er eneste fund fra stedet, og det er derfor vanskeligt at sige præcis hvornår mønten er kommet hertil, og hvornår den er endt i jorden. Sammenligner man med andre fund af romerske mønter, er det dog sandsynligt at mønten er nedlagt i løbet af 300-tallet e.v.t.

Inv. Nr. FP 8227; Type RIC 7a / Calicó 3301.

0 Kommentarer til “Soldaterkejser i guld ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar