“Skrivebordsfund”: Sjælden Oluf Hunger mønt

Denne halve Oluf Hunger mønt ser måske ikke ud af meget, men det er en på mange måder værdifuld sjældenhed. Læs her hvordan mønten efter mange år endelig fandt sin rette hylde.

Museerne arbejder som bekendt for evigheden… Vi bevarer og opbevarer fortidens efterladenskaber for fremtiden. Set i det lys er det måske ikke så bemærkelsesværdigt, at det tog 15 år at finde ud af, at en lille gnalling af en mønt fra en mark ved Munkegård på Bornholm faktisk var en sjælden penning fra Oluf Hungers tid (1086-1095)!

Forhistorien er den, at Bent Gregersen i efteråret 1995 gik med sin metaldetektor på stedet for en vikingeboplads, hvor der allerede i 1864 var dukket en vikingetidstidskat op. Bent fandt et par mønter, der via Bornholms Museum kom til Nationalmuseet i 1996. Det var en periode, hvor Møntsamlingen desværre var ramt af sygdom og dødsfald, hvorfor det var svært at følge med i fundbearbejdningen. Derfor blev fundet i første omgang kun administrativt behandlet. Der skulle gå flere år, før mønterne endeligt blev bestemt og færdigregistreret. Da de så sidste år skulle lægges på plads, bemærkede vi, at en lille knækket dårligt bevaret halv mønt havde behov for en kærlig hånd fra konservatorernes side. Og stor var vor overraskelse, da det viste sig, at den hidtil ubestemte mønt faktisk var en sjælden Oluf Hunger penning, præget i Lund, der jo dengang hørte til Danmark. Mønten er fint klippet halv, så den har kunnet bruges som en halvpenning. Siden var den knækket, men det har konservatorerne fået repareret nu.

Bedre sent end aldrig. Herfra skal lyde et – lidt forsinket – stort tillykke med det fine fund til Bent Gregersen!

Skrevet af Jens Christian Moesgaard