Sensationelt fund på Ærø

For nyligt blev en hidtil upåagtet mark forvandlet til en vigtig handelsplads fra Vikingetiden. Det skete, da amatørarkæologer med metaldetektor fandt en lang række metalgenstande ved Havsmarken på Ærøs østkyst. Blandt fundene var 46 islamiske og 10 karolingiske mønter.

Med sine 56 mønter rangerer Havsmarken blandt de større fundpladser i Danmark for mønter fra vikingetiden. Den mest sandsynlige forklaring på mønternes tilstedeværelse på Havsmarken er, at de er tabt én for én. Det samlede fundbillede tyder på, at der fandt handel sted på lokaliteten. Skibe kunne her komme ganske tæt ind til kysten. Cirka 500 meter mod syd har Langelands Museum år tilbage undersøgt tomten af Sankt Alberts kirke, som blev anlagt som et befæstet område allerede i 700-årene. Befæstningen og handelspladsen må altså have eksisteret samtidigt.

En af de karolingiske mønter er præget i minebyen Melle i Vestfrankrig under Karl den Store (768-814) eller Karl den Skaldede (840-877. De øvrige ni er præget 822/823-840 under Ludvig den Fromme. Hidtil var der kendt 43 karolingiske mønter i Danmark, så 10 mønter må siges at være en betydelig forøgelse af fundmængden. Faktisk er Havsmarken den plads i Danmark med det største antal karolingiske mønter overhovedet. De 46 islamiske dirhemer dækker perioden cirka 780-940. De ældste af disse mønter har dog nok allerede været gamle, da de kom til Danmark. Ved sammenligning med andre fund kan man nemlig påvise, at islamiske mønter var sjældne i Danmark før 850, hvorefter de dominerede møntmassen i godt 100 år.

 

Læs mere:

om fundet på Havsmarken: Ole Grøn m.fl. Mønterne er behandlet af Jens Chr. Moesgaard fra Møntsamlingen: ’Havsmarken – by the way’ i Ærø Museums Årbog 2009, 82-90.

om karolingiske mønter i Danmark: Jens Chr. Moesgaard:  ’Cristiana religio’, Skalk 2004, 6, s. 12-17.