Runestensroadshowets foreløbige finale – tre runesten i Jægerspris

Roberto lægger lys på Flemløse 1. Den har teksten "Efter Roulv, som var næsboernes gode, står denne sten. Sønnerne satte (den) efter. Åver malede."

Fredag aften sådan ca. ved X-faktortid holdt runestensroadshowet sin foreløbige finale i Jægerspris. I slotsparken, som i dagens anledning var klædt helt i hvidt, står der tre fynske runesten. De er hentet til Sjælland af Frederik VII, som var meget arkæologi-interesseret, og som brugte slottet som privatbolig sammen med Grevinde Danner. De tre runesten står lige ved siden af hendes gravhøj i parken, hvor områdets hunde bliver luftet. En forbipasserende dame fortalte, at hendes lille hund altid letter ben op ad stenene, og når én hund gør det … Sådan kan livet udvikle sig for ærværdige gamle monumenter.

Flemløse 2 med indskriften ruulfR sis, som kan betyde "Roulv Sæde". Det er dog omstridt, hvad de sidste tre runer "sis" står for.

To af runestenene er fra 700-tallet og tilhører den ældste gruppe af runesten i Danmark. De er begge fra Flemløse på det sydvestlige Fyn og omtaler Roulf, som var gode (hedensk præst) på Fyn i 700-tallet. Der er i alt fire fynske runesten, som omtaler Roulf; Helnæs, de to fra Flemløse og den nu tabte Avnslev-sten. Vi kender ikke Roulf og hans folk fra de skriftlige kilder, men der er ingen tvivl om, at han har været en stor mand i den allerseneste del af jernalderen. Det er i øvrigt karakteristisk, at de ældste danske runesten er rejst på Fyn og Sjælland.

Sønderby-stenen med indskriften "þauriAþ/þaurihþ". Det tolkes som et personnavn.

Den tredje runesten i Jægerspris slotspark stammer fra Sønderby på Fyn. Den er svær at datere og kan i princippet tilhøre hele runestensperioden fra ca. 700 til ca. 1100, men da de fleste andre runesten på Fyn er så tidlige, taler meget for, at også Sønderby-stenen hører til denne gruppe.

Som nævnt har runestensroadshowet nu nået sin foreløbige afslutning med disse smukke sneklædte runesten i Jægerspris. Vi har lagt i støbeskeen til også at berejse Bornholm og Skåne og krydser fingre for, at ansøgningen giver pote. Så kan vi nemlig få alle de danske runesten frem i lyset. Helt bogstaveligt.

 

Mere om de ældste danske runesten:

Imer, L. M. 2010. Faaborg-stenen og de ældste danske runesten. I: Danefæ. Skatte fra den danske muld. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2., 149-154. Nationalmuseet, Gyldendal.

0 Kommentarer til “Runestensroadshowets foreløbige finale – tre runesten i Jægerspris ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar