Runestenene i Hammel og Stenalt og et “hit and rune” på Jylland

På grund af en meget alvorlig mandeforkølelse i efteråret har vi været nødt til at udskyde de sidste fotograferinger af Jyllands runesten til nu i foråret. Eller forår er måske så meget sagt med det vejr, vi har i disse dage, men vi har trodset vejrguderne og stridt os vejen frem til Hammel og Stenalt for at fotografere runestenene der.

Roberto lægger lys på runestenen i Hammel kirkemur.

Runestenen i Hammel er en tilhugget granitstenskvader, som sidder indmuret i nordsiden af kirken i Hammel. Teksten er selvfølgelig fragmenteret og lyder i dag “Ulfs st(en)”. Indskrifttypen tyder på, at stenen tilhører den ældste runestenstradition sammen med f.eks. Snoldelev- og Starup-stenene, mens runernes lidt svungne former tyder mere på en datering til middelalder. Det lader sig nok ikke gøre at få en afklaring af spørgsmålet.

Roberto rigger til ved Stenalt hovedgård.

Sent i aftes nåede vil til Stenalt hovedgård på Djursland, hvor der står et fragment af en runesten på plænen foran hovedbygningen. Teksten er helt fragmenteret, men runefølgen “søn sin” kan dog skelnes. Rent fototeknisk var stenen noget af en opgave, fordi indskriften står på flere sider og – værst af alt – hen over toppen. Efter en del forsøg med forskellige lamper i det frostklare vejr blev vi endelig tilfredse med resultatet.

I aften går turen til Jægerspris, hvor vi skal fotografere tre fynske runesten, som Frederik VII fik hentet dertil. Det bliver desværre afslutningen på et projekt, som vi har været glade for at deltage i igennem de sidste to-tre år. Vi håber at kunne fortsætte arbejdet med at fotografere også de 40 bornholmske runesten samt de ca. 60 skånske, og vi har allerede skrevet ansøgningen, som gerne skulle give os midler til det. Planen er at udgive en bog om “Danmarks runesten”, og det ville være ærgerligt, hvis vi ikke kan vise billeder af hele historien, ikke sandt?