Runesten og brobygning

rune04b_541

rune04b_542

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runestenen fra Sandby er en af de yngste runesten i Danmark og stammer fra 1000-tallet. Indskriften er usammenhængende, da toppen af stenen mangler, men hovedtrækkene af budskabet kan vi sagtens læse.

Forside: Sølve rejste……… i Spalkløse efter Suser, [sin] far, [og gjo]rde denne bro efter Torgisl, sin bror.

Bagside: Altid skal … dette mindesmærke, som Sølve/ han selv udførte.

Runestenen er en af de få i det gammeldanske område, som omtaler brobygning (se også Källstorp, Fjenneslev, Tårnborg og Ålebæk på http://runer.ku.dk). At bygge bro var en meget prestigefyldt sjælegave i 1000-tallet, som ærede runestensrejseren i lige så høj grad som den person, stenen blev rejst efter. Brobygning ansås for at hjælpe sjælen til frelse og kendes især fra mange svenske runesten, som er jævngamle med runestenen fra Sandby. Der kendes til i alt 140 runesten fra Sverige, som nævner brobygning, men så skal man også lige huske, at der findes mere end 2500 runesten i Sverige. Meget tyder på, at brobygning i forbindelse med runestensrejsning kunne blive en hel ”dille” i forskellige områder. F.eks. er seks af de otte brobygningssten i Västergötland rejst inden for et relativt lille område.

Byen Spalkløse, som nævnes i runeteksten, er sikkert landsbyen Spragelse, som ligger 10 km syd for Sandby, hvor stenen er fundet. Forsiden af runestenen har været kendt siden 1600-tallet, da stenen sad indmuret i Sandby kirkes kor. Først et par hundrede år senere, da stenen blev taget ud af kormuren i 1828, opdagede man, at der også var runer på bagsiden.

Videre læsning: Sawyer, B. 2000. The Viking-Age rune-stones. Custom and commemoration in Early Medieval Scandinavia. Oxford.

0 Kommentarer til “Runesten og brobygning ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar