Runesten, høj, kirke

Så er runestensroadshowet vendt tilbage fra de nordjyske egne og støvsuger nu Himmerland oppefra og ned for runesten.

I Ravnkilde lidt syd for Aars står en runesten på en stor høj på kirkegården. Runestenen i Ravnkilde blev fundet liggende ved indgangen til kirken, formentlig genanvendt som tærskelsten ligesom rigtig mange andre danske runesten.

Ravnkilde forside med runer.

 

Ravnkilde bagside med skålgruber.

 Hele scenariet – både stenens fundsted og placering ved høj og kirke er ikke ulig det, man ser mange andre steder. I løbet af de næsten tre uger, vi har rejst rundt i landet, har vi lagt mærke til en del steder, hvor man har runesten, høj og kirke. Man ser det f.eks. i Rimsø, som ligger på Djursland, i Flejsborg, som ligger lidt syd for Løgstør, og så selvfølgelig i Jelling.

Især Jelling er det interessant at sammenligne med, når man taler om Ravnkilde-stenen. Runestenen i Ravnkilde er nemlig rejst efter dronning Asmod eller Asbod, som må have tilhørt en af de nørrejyske stormandsslægter i 900-tallet. Vi kender ikke hende eller hendes slægt fra de skriftlige kilder, men gennem runestenen i Ravnkilde får vi et glimt af spillet om magten i begyndelsen af 900-tallet, hvor Danmark stadig var opdelt i småkongedømmer.

Bagsiden af Ravnkilde-stenen er oversået med skålgruber, som stammer fra en langt tidligere periode af oldtiden, nemlig fra bronzealderen. Vi ser det ofte, at kultsten fra bronzealderen er genanvendt som runesten i vikingetiden – måske har det været særligt fint at genanvende tidligere tiders kulturhistorie i manifestationen af sin egen slægt. I Ravnkilde kan vi altså følge kulten gennem flere årtusinder fra bronzealderens skålgruber, vikingetidens gravhøj og runesten samt endelig opførelsen af en kristen kirke i den allertidligste del af middelalderen.

0 Kommentarer til “Runesten, høj, kirke ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar