Runer og troldkællinger

Qorlortup Itinnera 1a-farveBLOGQorlortup Itinnera 1b-farveBLOG

For tiden har jeg et par genstande fra Narsaq museum til låns, som jeg skal undersøge i forbindelse med et projekt om grønlandske runeindskrifter.

En af genstandene er en aflang træpind – en amulet – og stammer fra udgravningen af ruingruppe Ø34 ved Qorlortup Itinnera i Østerbygden, altså i Sydgrønland. Den bærer en rigtig spændende runeindskrift, hvor størstedelen er skrevet på latin. På den ene side er indskriften meget let at tyde: glr : ora : sank ÷ skes(s)a. På den anden side er runerne noget skadet, fordi der er skrællet et stort stykke af pinden. Men når man sammenligner den skadede side med den uskadede, er det helt klart, at man også her har skrevet noget med …ora : Pro : sank : uþ. Når man skriver med runer, bruger man ofte skilletegn for at adskille ordene i stedet for mellemrum som i moderne tegnsætning. I denne indskrift har man brugt to punkter som skilletegn gennem hele indskriften undtagen foran det sidste ord skes(s)a, hvor man har sat fire punkter – sikkert som et punktum for at markere, at det sidste ord er adskilt fra resten af indskriften.

Indskriften giver ikke fuldstændig mening fra den ene ende til den anden, men ordene ora pro er latin og kan oversættes til ’bed for’, altså ’bed for os’ f.eks. i en religiøs bøn. sank er formentlig en forkortelse af sanctus, som betyder ’hellig’. Indskriften er altså en religiøs indskrift, hvor man beder en hellig skikkelse om at gå i forbøn for én. Det sidste ord skessa er ikke latin, men oldnordisk, og det betyder ’troldkvinde’ eller ’jættekælling’. Ordet kendes fra forskellige sagatekster og betegner et uhyre, f.eks. et søuhyre. Ordet skessa er sikkert en betegnelse af sygdommen, som var nødvendig at håndgribeliggøre, inden den kunne uddrives. En skessa er det kvindelige modstykke til en þurs ’jætte’, som er nævnt i andre sygdomsbesværgelser. Hvad mon amulettens ejer fejlede? Måske kan man finde ud af det ved at undersøge hvilke andre tekster skessa findes i, så i den næste tid skal jeg dykke ned i de islandske sagaer for at finde paralleller.