Runehallens efternøler

Tårnborg-stenen

Runestenen fra Tårnborg er den sidste runesten, som kom til Nationalmuseet, næsten 10 år efter de andre sten i 1876. Den blev fundet 1874 i strandkanten ved Korsør Nor i nærheden af Tårnborg kirke. Stenens overflade er så slidt af bølgerne, at en sammenhængende læsning af indskriften ikke er mulig, men vi kan se, at det er en ret ung sten, som måske tilhører midten af 1000-tallet.

’Gud… tage sig af… brets sjæl; han gjorde sten(e)… Edvin (eller Gedvin) bro(?).’

Indskriftens komposition er ikke som på de tidligere runesten ”X satte denne sten efter Y”, men derimod en bøn til Gud om at tage sig af en afdøds sjæl. Ligesom på Sandby-stenen nævner indskriften på Tårnborg måske brobygning, som var en sjælegave i den tidlige kristne tid. Runenstenen her er et eksempel på de allerseneste runesten, lige dér hvor traditionen for alvor var ved at klinge af, og samfundet havde fundet et ståsted i den nye religion, kristendommen.