Runehallen renoveres

23526_319634349131_20303574131_3580990_6222872_n

 

Snart genåbner vi vores runehal med ny grafik og nye tekster til formidlingen af de gamle monumenter. Runestenenes vej til runehallen på Nationalmuseet har været lang og kringlet. Ole Worm, som var livlæge hos Christian IV, forskede også i oldtiden og udgav i 1643 DANICORUM MONUMENTORUM LIBRI SEX, hvor han beskrev 144 runemindesmærker. Han overtalte i 1652 Frederik III til at udsende et reskript til danske lensmænd, hvori man udpegede 67 af landets runesten, som skulle sendes til kongen. Man kan sige sig selv, at det på den tid var en vanskelig opgave at fragte de tonstunge sten fra alle steder af Danmark til København, og kun 12 sten nåede frem. Bregninge-stenen var længe undervejs og lå i ca. 150 år på skibsbroen i Nysted, hvor den blev brugt til at banke tørfisk på; deraf det lidt slidte udseende. Kun tre af de 12 sten eksisterer i dag – resten gik til ved Københavns brand i 1728. I 1807 nedsatte man Den kongelige Commission til Oldsagers Opbevaring, som blev begyndelsen til Nationalmuseet. Commissionen sørgede for, at flere runesten blev sendt til København, og de blev opstillet i Rundetårn og på Trinitatis Kirkegård. Runestenene blev flyttet til Nationalmuseets nyoprettede runehal i 1867 og indgik dermed som nogle af de første oldsager i museets samlinger; Vordingborg-stenen har inventarnr. 1 og Glenstrup-stenen inventarnr. 2. Runestenene blev opmalet med rød farve og placeret i Nationalmuseets runehal i 1992, og nu bliver rummet renoveret med ny gulvbelægning og lyssætning, ny grafik og nye tekster.

I den kommende tid vil I kunne læse mere om hver af de enkelte runesten og deres spændende indskrifter her på bloggen. Hvis man ikke kan vente, kan man søge på alle Danmarks runeindskrifter i databasen Danske Runeindskrifter http://runer.ku.dk.

0 Kommentarer til “Runehallen renoveres ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar