Pergamon-mønt til Berlin

Udlån til andre museers særudstillinger er en af vores mange arbejdsopgaver. Selvom mange mønttyper er præget i særdeles store antal, og derfor findes repræsenteret på mange museer, så indløber der jævnligt anmodninger om lån af særlige genstande.

Der findes kun tre eksemplarer af denne fine mønt fra byen Pergamon. I det næste år må vi imidlertid undvære den i vores udstilling. Den er lånt ud til Pergamonmuseet  i Berlin, der har fået navn efter den fantastiske skulptur-udsmykning fra Pergamonalteret, som i dag befinder sig dér. Her kan vores mønt ses i den store internationale udstilling med titlen Pergamon, Panorama der antiken Metropole. For nærmere oplysninger se http://www.smb.museum/pergamon-panorama_/

På forsiden af mønten ses et usædvanligt portræt set lige forfra. Det er en meget vanskelig måde at gengive menneskelige træk tilfredsstillende. Portrættet forestiller af heksen Medusa med slanger i håret. Bagsiden viser en afbildning af kultstatuen fra templet for Athena Nikephoros (Den sejrsbringende Athena). Kong Eumenes II reorganiserede og udbyggede i 181 f.v.t. de kultiske lege for Athena Nikephoros, der – ligesom de Olympiske lege – blev afholdt til ære for guddommen. De store pragtmønter blev sandsynligvis præget i anledning af legene i 181 f.v.t.

Mønten var en gave fra Ny Carlsberg Fondet i anledning af Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings 200 års jubilæum i 1981.