Nyt fund af Harald Blåtandmønt i Råhede ved Ribe

Den ny-fundne korsmønt

For nyligt indkom et opsigtsvækkende fund. Det er en korsmønt, præget under Harald Blåtand i 980’erne. Den blev fundet sidste år på bopladsen Råhede, der er en højstatusplads med mange fine metalfund. Takket være det gode samarbejde mellem finder, lokalmuseum og møntsamlingen havde vi dog i forvejen fået lov at smugkigge på fotos af mønten. Men det er nu altid noget andet at holde den i hånden!

Mønten er interessant på flere måder. Inden for korsmønterne er der stor variation i udformningen af grundmotiverne: buer og ansigter på forsiden og kors på bagsiden. Forsiden på det nyfundne eksemplar forestiller et stiliseret ansigt over nogle buer. Denne variant er velkendt. Bagsiden derimod viser en variant af korset, som hidtil er helt ukendt. Typen med tre kors over en trekant med små tynde streger forneden og to cirkler med prikker foroven minder om andre registrerede varianter, men netop denne kombination af elementerne er ikke set før. De mange varianter viser, at det må have været en udmøntning af en vis størrelse – og fundet af en ny variant minder os om, at vi endnu ikke ved alt om Harald Blåtands møntvæsen. 

Mønten dukkede op som enkeltfund gjort med metaldetektor. De 9 hidtidige enkeltfund af korsmønter stammer fra udgravninger, hvor arkæologerne soldede jorden. Men detektorfund er blevet hyppigere de sidste par år: ud over eksemplaret fra Råhede er der kommet to i Hedeby i 2003 og 2006, så vi nu kender 12 fund, hvoraf hele 9 er gjort efter år 2000, heriblandt samtlige 3 detektorfund. Noget tyder på, at fundkadencen stiger eksplosivt i disse år, selvom tallene stadigt er små. Det skyldes dels, at arkæologerne i udgravningerne i Århus og Hedeby har vandsoldet jorden. Men det skyldes også, at detektorerne er ved at blive bedre i disse år, så de kan fange mindre stykker. Det kan faktisk være, at vi fremover vil se flere fund af disse mønter!

Alle disse nye enkeltfund tvinger os til at revidere vort syn på korsmønternes funktion. Hidtil kendte man dem især fra skattefund – det vil sige større summer bevidst nedgravet i jorden. Det tydede på brug som passiv opsparing. De enkeltfundne mønter derimod er sandsynligvis tabt under daglig møntbrug. Altså en meget mere aktiv brug af mønterne. Det sidste ord er nok ikke sagt i denne sag!

Tekst: Jens Christian Moesgaard