Ny mønttype fra Valdemarstiden

Som en del af museets danefæ-udstilling er et lille udpluk af vores man-ge nye møntfund udstillet. Nogle er allerede omtalt her på siden, bla. Skovs-holmskatten fra Bornholm. Et andet består af en række mønter fra Ulstrup på Vestsjælland, som indeholder en hidtil ukendt mønttype fra Valdemarstiden (1154-1241). På forsiden viser den en kronet buste set forfra mellem to små tårne. Nedenunder er det et kors i en cirkel med en stjerne på hver side. Busten forestiller sandsynligvis kongen.

På bagsiden ses en anden buste med hovedbeklædning set forfra med en bispestav til venstre og en velsignende hånd til højre. Denne konge-bispe-ikonografi er typisk for Valdemarstiden, hvor kongen havde afstået en del af indtægterne fra møntprægning til landets bisper. Mønten er sandsynligvis præget i Roskilde, der var møntstedet for Sjælland og tilliggende øer. Fund af nye typer sker uhyre sjældent.

Ulstrup er også interessant på grund af de 63 såkaldte borgerkrigsmønter fra ca. 1270’erne til 1320’erne fundet på samme mark. Man finder ofte mange middelaldermønter i nærheden af vore middelalderlige landsbyer. Betyder det, at vi skal til at revidere vort syn på datidens bønder? Brugte de mønter i større udstrækning, end vi ellers troede? Spillede selvforsyning og byttehandel i virkeligheden en mindre rolle for bønderne? Det forekommer sandsynligt, men det endelige svar må afvente, at vi får tid til at analysere fundene nærmere.

(Tekst: Jens Christian Moesgaard)

Finder: Steen Ahlgren

(Se mere om fundet i Fund og Fortid 2011, nr. 2)