Medalje afløser slips

Dan Turèll prisen uddeles hvert år den 19. marts på Dan Turèlls fødselsdag og er uddelt siden 1995. Indtil 2012 har prisen bestået af et rejselegat samt et af Dan Turèlls slips. Nu er Selskabet og Chili Turèll ved at udgå for slips, derfor er det besluttet at erstatte slipset med en medalje.

Medaljen har Dan Turèlls portræt på forsiden. Bagsiden viser en reol med bøger og Dan Turèlls IBM skrivemaskine. På skrivemaskinen ses Dan Turells udstoppede grib, Gilbert. Dan Turèll købte gribben på et tidspunkt, hvor han havde stor skattegæld og jævnligt fik besøg af en pantefoged ved navn Grib.

Medaljen er skabt af billedhugger Barry Wilmont, som siden 1966 har udført en lang række medaljer af både danske og udenlandske personligheder. Kunstneren er stærkt inspireret af renæssancens medaljekunst, især renæssancekunstneren Pisanello. Medaljerne skabes efter cire perdue metoden, som er en af verdens ældste støbemetoder.

Medaljen er udstillet – sammen med Gilbert og skrivemaskinen – i Nationalmuseets forhal frem til 19. maj 2012. Eksempler på de renæssance-medaljer, der inspirerede Barry Wilmont, kan ses i Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings udstilling i Nationalmuseets rum 141.

Dan Turell prisen gives til ”forfattere, multimediemennesker og andre, som efter styregruppens opfattelse arbejder i Dan Turèlls ånd”. I 2012 er prisen givet til Astrid Saalbach, der således blev den første modtager af Dan Turell-medaljen.