Møntvægtloddet fra Vindeby Syd

 FP8386.27revmini FP8386.27obvmini

Blandt de mange interessante fund fra detektortræffet ved Vindeby Syd på Lolland (se http://runer-moenter.natmus.dk/detektortr%c3%a6f-ved-vindeby/) var et møntvægtlod.

Det firkantede lod er beregnet til at ligge i en møntvægtkasse – altså en kasse med en fintfølende møntvægt og diverse møntvægtlodder, som hver havde en vægt svarede til forskellige mønttyper. En møntvægtskasse fra Amsterdam 1657 er udstillet i Møntsamlingen, se i Rum 144 montre 43.

Præcisionsvægte og lodder har været brugt af f.eks. vekselerer og købmænd til at kontrolveje større mønter. Fundet af et sådant møntvægtlod fortæller os derfor, at der på Vindeby-pladsen er foregået betydelige økonomiske transaktioner indenfor den valutariske sfære. Fund af møntvægtlodder er usædvanlige, og loddet er erklæret for danefæ.

Motivet på forsiden af møntvægtloddet viser, hvilken mønttype loddet var beregnet til at kontrollere. Her er der tale om et lod til en Davids-gylden, en guldmønt det blev udmøntet i Utrecht af biskop David af Burgund i anden halvdel af 1400-tallet.

 Loddet formodes fremstillet i Nederlandene i 1500-1600-tallet. Bagsidens motiv viser hvor og hvem, der har produceret loddet, men det har endnu ikke været muligt at fastslå med sikkerhed. Der er muligvis tale om en ikke tidligere beskrevet producent – måske fra Antwerpen cirka 1550-1650?

Yderligere oplysninger modtages med kyshånd!

 Dette indlæg er skrevet af Michael Märcher. Vægtloddet har inventarnummer FP 8386.27, og det vejer 2,56 gram. Tak til Henning Homann (Hamborg) og Gary Batz (Toronto) for oplysninger.