Mønterne fra jernalderskatten

FP8252foto1mini

Henrik Brinchs kommentar til mit indlæg om den sassanidiske halvdrachme viser en film med scener fra udgravningen af en jernalderskat i foråret 2009. Mønterne fra denne skat er de såkaldte siliquae. De blev præget i flere af Romerrigets møntsteder i løbet af 300-tallet, men kun i den romerske provins Brittanien findes de i store mængder og da netop af de samme udmøntninger som i dette skattefund: De er alle præget i perioden 364-394, og hovedparten sammer fra møntstedet i Trier (nær Köln i Tyskland), der var en af væsentligste byer i Romerriget igennem 300-tallet. De seks af mønterne er svære at bestemme, for randen er klippet af. Det ses ofte på siliquae, der bliver fundet i Brittanien, f.eks. er næsten alle de ca. 15.000 mønter fra den store Hoxne skat beklippede! Jeg mener, at disse mønter – og andre af samme type fundet i Danmark – ikke blot er kommet til dansk område fra møntstedet i Tyskland, men har været en tur i England først, og at de dermed er tegn på den intensivering af kontakterne over Nordsøen i 400-tallet, som også kan spores i andet arkæologisk materiale.

Nederst til venstre i billedet er et lillebitte klip af en romersk guldmønt. Der er kun bevaret ca. 5 x 5 mm, men det står klart, at der må være tale om en mønt, som er næsten samtidig med eller en smule yngre end sølvmønterne. Ituklippede romerske guldmønter er et fænomen, som man først fornylig har bemærket – og på det felt er de danske fund absolut førende, som sædvanlig på grund af detektorbrugernes store omhu!

Se også:

Peter Guest: The Late Roman gold and silver coins from the Hoxne Treasure. British Museum 2005.

Catherine Johns: The Hoxne Late Roman Treasure. Gold Jewellery and Silver Plate. British Museum 2010.

Helle W. Horsnæs: Crossing Boundaries. An analysis of Roman coins in Danish contexts. Vol. 1: Finds from Sealand, Funen and Jutland. Publications from the National Museum 18 (udkommer efteråret 2010).