Møntbrug ved Danmarks begyndelse

 

GTI forside

Gitte Tarnow Ingvardson har i en årrække været ansat på Møntsamlingen som museumsinspektør. Mange danefæfindere vil kende hendes navn, for det er især danefæbehandlingen hun har taget sig af.

Sideløbende med dette arbejde har hun skrevet bogen “Møntbrug. Fra vikingetid til vendertogter”, der netop er blevet udgivet på Aarhus Universitets Forlag. Heri beskriver Gitte de økonomiske forhold gennem de ca. 250 år, hvor det danske møntvæsen udvikledes fra vikingetidens vægt- og naturalieøkonomi til en begyndende nationalstatsdannelse med udbredt brug af kongens mønt.

Det var ikke en nem eller jævn proces. Et væld af forskellige aktører og begivenheder, som krige, afgifter, nye landbrugsmetoder, stærke biskopper og nye skibstyper, påvirkede udviklingen. Periodens få skriftlige kilder handler udelukkende om elitens brug af penge, men ved at behandle møntfund arkæologisk kommer historien til at omfatte alle samfundets sociale lag. Dermed belyses forskellen i møntbrug set over tid og inden for forskellige befolkningsgrupper, fx by- kontra landbefolkningen eller bondestanden kontra håndværkerne.

… Det tager tid at udgive en bog, og Gittes næste arbejde er allerede godt på vej. Det bliver en  publikationen af de mange møntfund fra udgravningerne af Hedensted Kirke.

“Møntbrug” er udgivet af Aarhus Universitetsforlag: http://www.unipress.dk/da-dk/Item.aspx?sku=2231