Kan man skrive tal med runer?

Dét er et af de spørgsmål, man ofte bliver stillet som runolog. Det lette svar er nej. ”Runetal” findes ikke, ligesom ”bogstavtal” heller ikke gør. Tal er et matematisk begreb, som man kan regne med, hvorimod bogstaver og runer er skrifttegn, der symboliserer sproglyde. Men så enkel er virkeligheden jo (heldigvis!) aldrig. Man kan starte med at spørge sig selv, om man kan skrive tal med latinske bogstaver, og så begynder svaret nok at dæmre for de fleste.

På en af de ældste runesten, vi kender, Gummarp-stenen i Blekinge, er der skrevet et talord i indskriften ”HaþuwulfR satte tre stave fff.” Her er talordet ’tre’ skrevet i sin fulde længde t-r-e. Det er muligt, at de tre efterfølgende f-runer symboliserer tallet 3 – f var den første rune i fuþarken og kunne måske bruges for tallet 1 allerede på dette tidspunkt i runernes historie. På en kirkeklokke fra Saleby i Västergötland ser vi også, at talordet er skrevet helt ud, hvor en del af indskriften lyder ”Da jeg var gjort (fuldbragt), var der tusindetohundredetyve vintre og otte fra Guds fødsel…”. Det er et af de sjældne og dejlige eksempler på indskrifter, der daterer sig selv.

Vi kender også nogle eksempler på, at runernes placering i fuþarken angav talværdien. f-runen stod således for 1, u-runen for 2, þ-runen for 3 osv. Dette nummereringssystem kendes f.eks. fra et maleri fra 1600-tallet, hvor dateringen af maleriet er gengivet fkhk, altså årstallet 1676 skrevet med runer.

Og nu på det sidste er der dukket et nyt nummereringssystem op med runer. Min svenske kollega Magnus Källström har skrevet om det på bloggen her: http://www.k-blogg.se/2011/06/08/runorna-under-taket-i-hog/

Det nyopdagede system er fundet i tagværket, på spærrene, i Hög kirke i Hälsingland. Man plejer at kalde den slags runer på tagspær for ”tømrerruner”, og vi kender dem fra syv kirker i Danmark (klik ind på http://runer.ku.dk og søg på ”tømrerruner”). Den normale måde at nummerere på, er at spær nr. 1 får runen f, spær nr. 2 runen u osv. Men i Hög er systemet anderledes. Her er der fem bevarede spær fra middelalderen, som i rækkefølge har runerne fu på den første, fuþ på den næste, fuþo på den efterfølgende, fuþor på den næste igen og endelig fuþork på den sidste. Man kan tænke sig, at den første i rækken – den der burde bære runen f – er skiftet ud på et senere tidspunkt.

Så tilbage til spørgsmålet – kan man skrive tal med runer? Ja. Prøv selv!

Bagsiden af maleriet fra 1600-tallet med indskriften "Niels Myhlsson i Rommeled. fkhk.