Kan man skrive tal med runer?

Dét er et af de spørgsmål, man ofte bliver stillet som runolog. Det lette svar er nej. ”Runetal” findes ikke, ligesom ”bogstavtal” heller ikke gør. Tal er et matematisk begreb, som man kan regne med, hvorimod bogstaver og runer er skrifttegn, der symboliserer sproglyde. Men så enkel er virkeligheden jo (heldigvis!) aldrig. Man kan starte med at spørge sig selv, om man kan skrive tal med latinske bogstaver, og så begynder svaret nok at dæmre for de fleste.

På en af de ældste runesten, vi kender, Gummarp-stenen i Blekinge, er der skrevet et talord i indskriften ”HaþuwulfR satte tre stave fff.” Her er talordet ’tre’ skrevet i sin fulde længde t-r-e. Det er muligt, at de tre efterfølgende f-runer symboliserer tallet 3 – f var den første rune i fuþarken og kunne måske bruges for tallet 1 allerede på dette tidspunkt i runernes historie. På en kirkeklokke fra Saleby i Västergötland ser vi også, at talordet er skrevet helt ud, hvor en del af indskriften lyder ”Da jeg var gjort (fuldbragt), var der tusindetohundredetyve vintre og otte fra Guds fødsel…”. Det er et af de sjældne og dejlige eksempler på indskrifter, der daterer sig selv.

Vi kender også nogle eksempler på, at runernes placering i fuþarken angav talværdien. f-runen stod således for 1, u-runen for 2, þ-runen for 3 osv. Dette nummereringssystem kendes f.eks. fra et maleri fra 1600-tallet, hvor dateringen af maleriet er gengivet fkhk, altså årstallet 1676 skrevet med runer.

Og nu på det sidste er der dukket et nyt nummereringssystem op med runer. Min svenske kollega Magnus Källström har skrevet om det på bloggen her: http://www.k-blogg.se/2011/06/08/runorna-under-taket-i-hog/

Det nyopdagede system er fundet i tagværket, på spærrene, i Hög kirke i Hälsingland. Man plejer at kalde den slags runer på tagspær for ”tømrerruner”, og vi kender dem fra syv kirker i Danmark (klik ind på http://runer.ku.dk og søg på ”tømrerruner”). Den normale måde at nummerere på, er at spær nr. 1 får runen f, spær nr. 2 runen u osv. Men i Hög er systemet anderledes. Her er der fem bevarede spær fra middelalderen, som i rækkefølge har runerne fu på den første, fuþ på den næste, fuþo på den efterfølgende, fuþor på den næste igen og endelig fuþork på den sidste. Man kan tænke sig, at den første i rækken – den der burde bære runen f – er skiftet ud på et senere tidspunkt.

Så tilbage til spørgsmålet – kan man skrive tal med runer? Ja. Prøv selv!

Bagsiden af maleriet fra 1600-tallet med indskriften "Niels Myhlsson i Rommeled. fkhk.

3 Kommentarer til “Kan man skrive tal med runer? ”


 1. 1 Mads Dengsø 11. juni 2011 kl. 11:39

  Er det ikke muligt at der for tagspærrene i Hög er tale om en ordnet tal-sekvens og ikke en ‘optælling’, så runerne ikke blot indikerer 1-2-3…. men Første, Anden, Tredje…osv. Det ville jo være interessant idet Hög-runerne i så fald lægger en yderligere dimension til rune-tal og -nummerering, hvor elementer i Hög ikke blot har en klar identitet såsom 5,17,1,2,61 (kaldet numinal skala), men derimod en ordnet intern rækkefølge (kaldet ordinal/ranket skala) som netop angiver Første, Anden, Tredje. Nu ved jeg ikke hvordan runerne er placeret på spærrene, men de følger vel konstruktionen i taget, således at man nødvendigvis må rejse spær f før spær fu og så fremdeles. Hvis det er tilfældet må der givetvis være tale om en ordinal skala, som i en vis forstand er ‘mere’ end blot rune-tal. Vi står altså muligvis overfor en ganske spændende kombination af runeindskrift og sekvensering som er direkte tilpasset den kontekst de indgår i. Og det på en ganske elegant måde.

 2. 2 Lisbeth Imer 14. juni 2011 kl. 09:38

  Hej Mads!
  Det var en god idé. Jeg sender straks dit forslag videre til vore svenske kolleger.
  Mvh
  Lisbeth

 3. 3 Maiken 20. oktober 2013 kl. 08:57

  Hej

  Spændende indlæg!

  Har i et bud på hvordan man skriver 100 med runer? Også gerne 500 og 1000, hvis ikke der er et system så jeg kan regne dem ud.

  Håber i kan hjælpe. Tak! 🙂

Efterlad en kommentar