Hvad laver I egentlig på Møntsamlingen?

fundantal1840-2009

Spørgsmålet bliver ofte stillet, når jeg nævner min arbejdsplads. Og det viser jo, at der er behov for at fortælle det. Vi passer samlingen, er det hurtige – og temmelig intetsigende – svar! For det indebærer mange forskellige opgaver.

Jeg vil her ved nytårstid, da der alligevel skal aflægges årsrapporter om alt muligt, fortælle lidt om den meget store og tidskrævende opgave, som danefæbehandlingen udgør. Det er nok den største enkeltopgave på Møntsamlingen, og alle ansatte bidrager på den ene eller anden måde til at få de mange nye fund af mønter fra hele landet behandlet. Fundene gøres ofte af amatørarkæologer, som i henhold til danefælovgivningen indleverer dem til det lokale ansvarshavende museum. Derfra kommer de til os på Nationalmuseet (se: http://www.natmus.dk/graphics/pdf/danefae_folder.pdf).

Mønterne skal registreres og beskrives, og finderen får udbetalt en danefægodtgørelse. Beskrivelsen af hver mønt foretages i form af en bestemmelse af den. Ideelt set laver vi en så detaljeret beskrivelse som muligt, men den store mængde fund betyder, at vi i visse tilfælde må lade os nøje med en overordnet bestemmelse af, hvor og hvornår mønten er præget.

Hvor mange fund drejer det sig om?

Siden metaldetektorerne omkring 1980 dukkede op som arbejdsredskab for både amatører og professionelle, er antallet af møntfund steget kolossalt (se diagram).

Hvor der før i tiden var tale om få fund om året, var vi i 2009 oppe på 260 fund. Hvert fund kan omfatte alt fra én mønt til ca. 80.000 mønter, som det største fund fra Danmark, Kirial-skatten. I de seneste år er der totalt indleveret 1300 til 1600 mønter om året. Dog blev tallet noget højere i 2006, da en sølvskat med 1074 mønter blev fundet ved Nørremølle på Bornholm.

Vi skulle også gerne nå at fortælle om de mange spændende fund, på skrift og i udstillinger – og nu også her i bloggen. Så vi kan sagtens få tiden til at gå!! Vi forsøger ihærdigt at holde trit med alle vores fantastiske samarbejdspartnere i marken – det lykkes ikke helt, men vi har masser af god vilje, og vi klør på også i 2010. Godt nytår!

0 Kommentarer til “Hvad laver I egentlig på Møntsamlingen? ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar