Hvad er lønruner?

DSCN7169

Søllested kirke A

Forleden fik vi en amulet med runer ind til danefæbedømmelse. Den er fundet ved Søllested kirke på Lolland. Det er en lille sag af bronze, som smalner lidt med den ene ende og har en ophængningsanordning i den anden. Runerne er næsten helt udviskede, men man kan skelne et ‘s’ på den ene side, og nogle lønrunelignende tegn på den anden side. Indskriften begynder muligvis med en gentagelse af tre thorn-runer, som også ses på en middelalderlig amulet fra Norge.

Amulet fra Norge med gentagelse af thorn-runer øverst til venstre.

Amulet fra Norge med gentagelse af thorn-runer øverst til venstre.

 Amuletten har også en parallel, som blev fundet i Roskilde i 1866. Her er det selve udformningen af genstanden, som ligner. Se http://runer.ku.dk/VisGenstand.aspx?Titel=Roskilde-bronzeamulet

Sådanne genstande blev fremstillet som sygdomsafværgende eller helbredende amuletter, som skulle hjælpe, når alle andre midler slog fejl.

Men hvad er lønruner så?

Lønruner er en slags hemmelig skrift eller kodeskrift. Udgangspunktet for det mest almindelige lønrunesystem er vikingetidens og middelalderens runealfabet, som er opdelt i tre ætter eller familier. Hver æt eller familie har et nummer, og for at gøre lønrunesystemet ekstra svært, bliver ætterne nummereret i omvendt rækkefølge, som man kan se nedenfor. Inden for hver æt har hver rune sit eget nummer.

  1 2 3 4 5 6

3

f

u

þ

o

r

k

2

h

n

i

a

s

 

1

t

b

m

l

y

 

Hver rune markeres ved den æt eller familie den tilhører og dens placering inden for ætten. Først markeres ætten, og dernæst markeres placeringen inden for ætten. Hvis man f.eks. skal skrive o, bliver det altså 3-4. Dette tal kan markeres på forskellige måder, men den mest almindelige er en lodret runestav med kviste til begge sider. Kvistene til venstre betegner ætten, og kvistene til højre betegner placeringen.

På denne svenske runesten, har runeristeren Erik (Airikr) skrevet sit navn med lønruner nederst til højre i billedet.

Hjalmdis og Thorstein rejste denne sten efter Nokka. Erik huggede (runerne).

Hjalmdis og Thorstein rejste denne sten efter Nokka. Erik huggede (runerne).