Harald Blåtands kones runesten i Sdr. Vissing

Lidt vest for Mossø ved Skanderborg ligger den yndige lille by Sdr. Vissing smukt placeret i morænelandskabet. Byen ligger strategisk godt placeret i forhold til vikingetidens transportveje. I Sdr. Vissing kirke står en runesten, som Tove, Mistivoijs datter, Harald den Gode Gormssøns kone, har rejst efter sin moder.

I næsten alle runestenstekster nævnes navnet på den afdøde, evt. suppleret med oplysninger om afdødes titler eller gerninger, men på Sdr. Vissing-stenen er det Tove, stenrejseren, der er i fokus. Vi regner med, at Tove var gift med Harald Blåtand, selv om dette ikke kan bekræftes af de skriftlige kilder. Sammenligner vi teksten på Sdr. Vissing-stenen med teksten på Haralds store runesten i Jelling, er det samme forhold, der gør sig gældende; Harald rejser stenen efter sine forældre, men det er hans egne gerninger, som bliver fremhævet i teksten.

Runestenen blev fundet i kirkegårdsdiget i 1836 som støtte for sidebjælken til lågen ved hovedindgangen. I dag står den i halvmørke under orglet inde i kirken. Nedenstående foto viser runestenens placering, som ikke ligefrem gør arbejdet lettere for fotografen. Lyset skal helst komme så skråt ind på stenens overflade som muligt uden dog at blive for skarpt, så dele af stenen bliver overbelyst.

Ved at lægge det rigtige lys, fik vi også fremhævet, at Harald Blåtands kones runesten er en genanvendt sten fra bronzealderen. Under runeteksten kan man nemlig se en del skålformede fordybninger, som har været frugtbarhedstegn i bronzealderen.