Guld fra Gudme (igen)

PA259634-2 copyGudme er et ganske særligt fundsted i dansk jernalder. Det er lige før man kan citere reklamerne: “findes det, findes det her”!

Fra årets udgravning kommer denne i dansk sammenhæng unikke mønt: det er er tremissis (1/3 solidus) præget af kejser Julius Nepos, sandsynligvis i Milano i 477-480 e.v.t. Fra danske fund kendes 267 solidi fra perioden 395-518. Hovedparten, ikke mindre end 224 stykker, kommer fra Bornholm, men det er en helt anden historie. Gudmeområdet er med 21 eksemplarer det næstrigeste område. Men det er altså første gang overhovedet, at den lidt mindre tremissis dukker op.

I samme område blev der fundet 3 af de (i Gudme) allestedsnærværende romerske denarer, samt endnu en nyhed: et fragment af en romersk sølvmønt, en siliqua, slået i Trier (nuv. Tyskland) i 364-378. Der er i de senere år dukket flere eksemplarer af denne type op, specielt i Høgsbrogårdskatten fra Sønderjylland – se mit tidligere indlæg http://runer-moenter.natmus.dk/m%c3%b8nterne-fra-jernalderskatten/ – men det er første gang at en ‘vestlig’ siliqua er fundet i Gudme.

Tak til Svendborg og Omegns Museum for lån af foto.