Fire runesten i Hedeby og en lille en i Slesvig

Næsten klar til foto af den store Sigtryg-sten.

Næsten klar til foto af den store Sigtryg-sten.

I Wikingermuseum Haithabu står der fire runesten, som alle er fundet i egnen omkring Hedeby og Slesvig. To af dem er rejst af Asfrid efter hendes og Gnupas søn, kong Sigtryg. Disse personer var medlemmer af en kongeslægt, som regerede formentlig i dele af Danmark i begyndelsen af 900-tallet. Slægten mistede iflg. de skriftlige kilder sin magt til Jelling-dynastiet, hvor Gorm den Gamle var den mest fremtrædende. De to Sigtryg-sten har næsten enslydende indskrifter, men deres form og størrelse er meget forskellige. Den store Sigtryg-sten er oversået med skålgruber langs hele den ene side og er mere end to meter høj. Den har været en majestætisk sten at skue, da den stod i Vadestedet mellem Selk Nor og Haddeby Nor, hvor den blev fundet. Den lille Sigtryg-sten blev fundet i en bastion på Gottorp slot og er kun godt en meter høj. Vi ved ikke, hvor den oprindeligt har stået.

Roberto lidt til vejrs for at få runerne i skriftbåndet oven på den lille Sigtryg-sten med.

Roberto lidt til vejrs for at få runerne i skriftbåndet oven på den lille Sigtryg-sten med.

De to andre Hedeby-sten knytter sig til persongalleriet omkring Svend Tveskæg og er altså et par generationer eller tre yngre end Sigtryg-stenene. De er særlige ved, at de nævner stednavnet Hedeby, som var en af de største handelspladser – og dermed knudepunkter – i vikingetiden. Kontrollen med Hedeby var vigtigt for at fastholde magten, og indskrifterne nævner da også en eller flere situationer, hvor der har været kamp om Hedeby; den store sten er rejst efter Erik, som døde under en belejring af Hedeby.

Den imponerende høje og meget beskadigede sten, som er rejst efter Erik, der døde under en belejring af Hedeby.

Den imponerende høje sten, som er rejst efter Erik, der døde under en belejring af Hedeby.

I et lille undseeligt hjørne i middelalderudstillingen på Gottorp slot står en meget lille runesten på 68 cm i højden, Slesvig-stenen, som blev fundet indmuret i Slesvig domkirke. Stenens tekst er meget fragmenteret, men omtaler en person, som døde i England. På bagsiden er stenen ornamenteret i Urnesstil, så vi bevæger os formentlig et sted i midten af 1000-tallet. Da man fandt stenen i 1897, kunne man konstatere røde farverester i runerne. Det ser man aldrig på de runesten, som har sovet ude om natten i de sidste 1000 år, og derfor skal vi ikke kun græmmes over, at runesten blev hugget til og brugt i senere kirkebygninger. Så er den slags nemlig bedre bevaret, og kirkerne kan man jo altid rive ned igen!

Man kan læse mere om Hedeby- og Slesvig-stenene ved at kigge i http://runer.ku.dk og søge på ”Haddeby-sten” eller ”Slesvig-sten”.