Første stop: Runestenene i Gunderup, Suldrup og Giver

Første stop på denne uges runestenstur var Gunderup kirke, som huser ikke mindre end to runesten. Det er et par flotte fyre, der står i det lille våbenhus og kigger på hinanden. Den ældste runesten i Gunderup er fra 800-tallet og er rejst af Østen efter Asulv, hans far. Den er ristet med kortkvistruner, hvilket er meget usædvanligt i Danmark (læs mere om stenen på runer.ku.dk). Den anden runesten er fra 900-tallet og er rejst af Toke efter hans mor og stedfar. Teksten beretter desuden, at de to mindede er begravet i en høj, som runestenen må have været rejst ved eller på. Denne runesten var den absolut mest besværlige at fotfografere. Den er temmelig slidt og er desuden så høj, at det var svært at komme højt nok op med lyset, så vi kunne få den rigtige vinkel.

Runestenen i Giver

Runestenen i Giver, Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet

Efter mørkets frembrud gik turen til Suldrup, hvor runestenen står placeret lige uden for våbenhuset. Med den rigtige lyslægning fik vi den meget skadede indskrift flot frem.

Runesten i Suldrup

Runesten i Suldrup, Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet

Vi afsluttede dagen i Giver, hvor runestenen, som egentlig var placeret i våbenhuset, nu står på kirkegården mellem våbenhuset og skibet. Hvornår stenen er flyttet udenfor, er endnu ikke helt klart. Men den må have stået der en rum tid, for den står på en lille forhøjning med et lyngtæppe foran, som efterhånden er ved at vokse runestenen over hovedet. De to nederste rækker af runer, er faktisk dækket af bevoksning, så et rigtig godt runefoto kan det ikke blive til, før beplantningen er ryddet.

Runesten og Lisbeth i Gunderup

Runesten og Lisbeth i Gunderup, Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet

Runestenen ser ud til at være et fragment, men kigger man nærmere på indskriften, bliver det klart, at den altid må have haft den næsten kvadratiske form. Indskriften er nemlig ubrudt og lyder i sin fulde længde ‘Kale satte denne sten efter Thorsten, sin far, en meget god thegn.’

0 Kommentarer til “Første stop: Runestenene i Gunderup, Suldrup og Giver ”


  1. Ingen kommentarer