Et sjældent spor efter en udskældt konge

Oluf Hunger forside

Oluf Hungers mønter er uhyre sjældne, det skabte derfor begejstring, da Bent Gregersen, fra Bornholms Amatørarkæologiske gruppe, i december sidste år fandt en af slagsen. Mønten blev i foråret indleveret til danefæbedømmelse på Nationalmuseet, og indgår nu som en vigtig del af Nationalmuseets samling af Oluf Hunger mønter.

Oluf Hunger er en af de danske konger, vi ved mindst om. Han regerede landet i en kort årrække fra 1085-95. Som tilnavnet ”Hunger” antyder, er hans eftermæle yderst tvivlsomt. Den danske skriver og historiker Saxo beskriver således malende i sin berømte Danmarks Krønike, de usle kår danskerne måtte udstå under Oluf Hungers styre: ”I Sommertiden savnede man den fornødne Væde, og i Efteråret, da man helst skulde have tørt Vejr, skyllede Regnen ned, så der ingen Måde var dermed, … Ja, Bønderne måtte endog sejle om i Både på de oversvømmede Marker og sanke de enkelte Aks sammen, der drev om på Vandet, og derefter tørrede de rådne Smuler, der var igen af dem, i Ovne, malede dem og lavede Grød af dem, thi Brød duede de ikke til….” Ifølge Saxo og andre af eftertidens historieskrivere skyldtes landets ulykke Guds vrede over Kong Olufs deltagelse i oprøret mod sin bror Knud d. Hellige, et oprør, der endte med drabet på Knud i Skt. Albani kirke i Odense. Fakta er imidlertid, at ikke kun Danmark, men store dele af Europa på dette tidspunkt blev ramt af hungersnød og pest, og Oluf Hungers eftermæle skal nok snarere ses som resultatet af kirkens og kongens (Erik Ejegod 1095-1103) lobbyarbejde i forbindelse med helgenkåringen af Knud d. Hellige.

På grund af en lille skade på den nyfundne Oluf Hunger mønt er det desværre ikke muligt at læse den fulde indskrift. På forsiden kan læses +OLA REX DAN, og på bagsiden ses +GARFIN…V Dette fortæller, at mønten er præget under Kong Oluf af Danmark i Lund af møntpræger Garfin. Der kendes kun en parallel med denne indskrift. Mønten er derfor et sjældent bidrag til vor viden om den udskældte konges udmøntninger.

Gitte Tarnow Ingvardson

0 Kommentarer til “Et sjældent spor efter en udskældt konge ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar