En mønt fra Hedeby – og til Hedeby igen

Hedeby var i vikingetiden et af Nordeuropas vigtigste handelsknudepunkter. Et sted hvor varer og tankesæt fra hele den da tilgængelige verden mødtes og udveksledes. Det er ikke tilfældigt at der tidligt blev slået mønt på stedet, og selvom det er et omdiskuteret spørgsmål, er de såkaldte Hedebymønter fra o. 825 en af kandidaterne til titlen ”Danmarks ældste mønter”.

Forsiden af mønten

Forsiden af mønten

Første gang byens navn nævnes som møntsted sker under Magnus den Godes korte regeringstid (1042-1047). På en sjælden mønttype ser man på den ene side en afbildning af kongen og indskriften MAGNUS REX NAR: Magnus konge over danerne(?) og på den anden side en mandsskikkelse inspireret af billedet på samtidens byzantinske mønter og indskriften IOLI ON AITHEBIINI: (af møntmester) Joli i Hedeby. Den lille og tilsyneladende uanseelige mønt – den vejer kun ca. 0,6 g – har således en kolossal historisk betydning.

Bagsiden af mønten

Bagsiden af mønten

Der er tale om en sjælden mønt, som (endnu) ikke er fundet ved selve Hedeby. Den kgl. Mønt- og Medaillesamling har derfor udlånt et af sine eksemplarer til Wikinger Museum Haithabu, der åbnede en helt ny udstilling om Hedeby den 28. marts. Mønten har en central plads i udstillingen af nogle af de mange fantastiske fund fra de nyere udgravninger i byen. Museet ligger lige ned til fjorden, og udenfor det kan man besøge rekonstruktioner af vikingernes huse og bådebroer.

Den mønt, der nu kan ses i Slesvig, stammer fra en møntskat fundet på Fyn. Et andet eksemplar kan ses i Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings udstilling: rum 144, montre 37 nr. 6.

 Wikinger Museum Haithabu, se: http://www.schloss-gottorf.de/wmh/index.php

 Se mere om mønttypen i:
Jensen, J.S. (red.): Tusindtallets Danske Mønter, København 1995, nr. 29.

0 Kommentarer til “En mønt fra Hedeby – og til Hedeby igen ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar