En lille sag med bogstaver på

Forleden dumpede dette billede ind i mailboksen. Det er en 3,6 x 3,7 cm kvadratisk bronzeplade med to huller og en latinsk påskrift – med spejlvendte bogstaver. Genstanden er fundet med metaldetektor af Claus Rasmussen på Viborg/Randers-kanten, og vi venter nu på at få den ind til danefæbedømmelse. Vi ved endnu ikke, hvilken funktion genstanden har haft, men det er ikke utænkeligt, at det er en form for mesterstempel eller matrice, når nu bogstaverne står spejlvendt på stykket.

Indskriften kan læses:

+ KANVTV:S:MALTI:S:(M)EFECIT:AMMAT:DEVS

Det er en latinsk tekst, som formentlig kan oversættes med ”Knud Malt(?) gjorde mig. Gud elsker.” Det er lidt mærkeligt, at der er skilletegn i dét, der må være personnavnet (KANVTV:S: MALTI:S:), men til gengæld har han skrevet ”gjorde mig” i ét ord (MEFECIT), og der er to m’er i ”ammat” (som egentlig skulle være amat), så han har sikkert ikke været helt ferm udi den latinske retstavning.

Arkæologer ”ser” jo lige så meget med fingrene som med øjnene, så vi bliver forhåbentlig klogere på sagen, når vi får stykket i hænderne.