En krigsmønt fra 1563

FP8324forsidemini  FP8324bagsidemini

Normalt erklæres enkeltfundne småmønter fra tiden efter 1536 kun for danefæ, hvis de stammer fra arkæologiske udgravninger. Men der er undtagelser fra alle regler.

I april 2010 fandt detektorarkæologen Henrik Oldrup en 1 mark klipping på en mark i Østermarie sogn. Mønten blev indmålt med GPS og indleveret til danefæbehandling på Nationalmuseet via Bornholms Museum. Klippingen er en sølvmønt på 6,88 g og den erklæres som danefæ fordi den dels er en meget sjælden fundmønt fra en ny og interessant plads, dels er en meget speciel mønttype, som må formodes at være blevet benyttet på en anden måde end periodens normale 1-mark mønter.

Klippingene blev præget under Frederik II (1559-88) i løbet af den Nordiske Syvårskrig (1563-70). Der blev præget fire forskellige nominaler: 2 og 4 skilling, samt 1 og 2 mark. Klippingene er underlødige, dvs. at indeholder for lidt sølv i forhold til deres pålydende værdi. Produktionene af underlødige mønter gav en hurtig fortjeneste til Kongens kasse,og der kendes adskillige eksempler på dette i 15- og 1600 tallet. Fortjenesten i 1563 gik især til finansiering af krigen, ikke mindst til betaling af lejetropper.

I 1525 måtte Frederik I afgive Bornholm som len til Lübeck for en 50-årig periode. Det er således ekstra interessant at en dansk krigsmønt fra denne tid dukker op på netop Bornholm.

Nationalmuseet, Møntsamlingen, inv.nr. FP 8324. Mønten vejer 6,38 g og måler ca. 25 x 23 x 2 mm.

Tekst til dette indlæg: Michael Märcher.