En bennål fra Højbro Plads i København med runer

København-bennål

Nogle gange sker det, at man bliver klogere på gamle fund, når der dukker nye fund op. Før sommerferien skrev jeg om den lille torshammer med runer, som blev fundet ved Købelev på Lolland med indskriften hmar x is ’hammer er’. I sådan en indskrift ville man forvente at finde et pronomen, altså et stedord, som ’den’, ’det’, ’han’ eller ’hun’. Nogle gange er pronominet (stedordet) udeladt – måske fordi det ikke har betydning for forståelsen af teksten. Andre gange står der bare ’teglsten’ på en teglsten, ’nål’ på en nål og ’ben’ på et stykke ben.

Jeg kunne alligevel ikke lade være med at kigge efter paralleller til Købelev-hammeren blandt de runeindskrifter fra vikingetid eller tidlig middelalder, som vi allerede kender til, og så faldt mit øje på et fragment af en bennål, som blev fundet under udgravningen af Højbro Plads i København i 1995. Den blev fundet i et udsmidslag, hvor der også blev fundet keramik, som stammer fra anden halvdel af 1000-tallet. Bennålen er brækket, så hele spidsen mangler.

Genstanden blev sendt til undersøgelse hos Marie Stoklund, som skrev om fundet i tidsskriftet Nytt om runer. Hun mente at kunne isolere fem runer sbyta ’pind, spid’, hvor nålens øverste hul tjener som stingning i u-runen, hvilket transformerer /u/ til /y/. Snedigt. Efter disse så Stoklund ”nogle mere tilfældige, uregelmæssige ridser, der krydses og til dels skærer ind over den sidste rune.”

De sidste to ”ridser” er imidlertid mere lodrette end de foregående. På fotoet kan man tydeligt se en lodret lang ”ridse” efterfulgt af en kort, som ser ud til at have fået et ekstra ben til højre. Efter dette er der god afstand uden flere ridser eller runer hen til bruddet, og det antyder, at indskriften ikke har været længere.

Da jeg fik indskriften under stereoluppen var det tydeligt, at ridserne ikke er så tilfældige endda.  For mig at se er de skrå streger afsat mere forsætligt end tilfældigt, som om risteren har villet lave et skilletegn bestående af krydser. De to sidste ”ridser” kan læses som is ’er’. Det vil sige, at vi kan translitterere indskriften sbyta x is og oversætte med ’Spid er’, hvor pronominet ’dette’ er underforstået, altså ’[Dette] er (et) spid’, nøjagtig som i indskriften på torshammeren fra Købelev på Lolland.

Nytt om runer fra 1996 kan findes på Internettet ved at google ”Nytt om runer 1996”.

Læs om stungne runer her: http://natmus.dk/historisk-viden/runer/middelalderens-runer/