Detektortræf ved Vindeby

agnus dei obv mini agnus dei rev mini

De mange detektorfund fra Vindeby Syd på Lolland vidner om et større bopladsområde med betydelig aktivitet fra germansk jernalder til middelalder. Det var således et velvalgt område for et såkaldt detektortræf i april 2009.

Træffet gav 128 metalgenstande, hvoraf 28 var mønter, der blev indsendt til Nationalmuseet, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling i august 2010. Alle mønterne er danefæ, og de udgør et interessant og differentieret numismatisk studiemateriale. Af de 28 mønter var én et interessant møntvægtlod, som vil blive omtalt senere her på bloggen.

Der var fire mønter fra Vikingetiden: et fragment af en dirhem, en halv Lundemønt fra Sven Estridsen, en sammenbøjet tysk mønt fra biskop Theoderic II (1005-1046) i Metz, Oberlothringen samt en uhyre sjælden engelsk mønt (Agnus Dei-type) fra cirka 1009. Den engelske mønt kendes som type pt. kun i 20 eksemplarer, hvoraf dette er det femte fra Danmark – det fjerde blev fundet med detektor i 2006 i Nordsjælland. Mønten fra Vindeby Syd er præget i Stamford, og den er nu ved at blive konserveret og professionelt fotograferet – de fine fotos ovenfor har vi lånt fra fibula.dk!

Der blev slet ikke fundet nogen mønter fra perioden 1100-1250. Det betyder ikke, at der ikke har været aktivitet på stedet i den periode. Mønter fra 1100-tallet findes ikke så ofte, og sådan var det også ved detektortræffet.

De middelalderlige mønter fra træffet falder primært i to grupper: 1) danske penninge fra 1270’erne til 1330’erne, hvoraf de fleste er præget i Roskilde og fra perioden 1320-40 – disse sene penninge har antageligt cirkuleret et betydeligt tidsrum efter deres prægning, samt 2) Erik af Pommerns kobbersterlinge fra cirka 1420-40, hvoraf de fleste kommer fra møntstedet i Næstved.

Disse to grupper er de mest almindelige middelalderlige danske fundmønter, og de udgør størstedelen af de mønter, der hvert år erklæres for danefæ. De to grupper af mønter udgjorde en stor del af den cirkulerende møntmasse i 1300-1400-tallet. Af større mønter benyttede man i dele af 1300-1400-tallet bl.a. nordtyske witten, og sådan en sølvmønt blev det også til på træffet, nemlig en fra Rostock, præget efter 1410-11.

Møntfundene tyder på, at aktiviteterne har været for nedadgående fra anden halvdel af 1400-tallet. Der blev hverken fundet hvide fra Christian I eller kong Hans eller mønter fra Christian II eller Frederik I.

På Møntsamlingen ser vi frem til yderligere møntfund fra Vindeby Syd.

Fundene er registreret som nr. FP 8386. Tekst til dette indlæg: Michael Märcher.