Denarskat på Lolland

Museum Lolland-Falster er for øjeblikket i færd med at udgrave et område, hvor amatørarkæologen Torben Christensen har fundet romerske sølvmønter. De seneste optællinger taler om 50 mønter, og de er tilsyneladende allesammen denarer, der er præget i Rom i 100-tallet e.Kr. Det tegner rigtigt spændende, ikke kun fordi det er første gang, der er fundet så mange romerske mønter på Sydhavsøerne, men også fordi der er fundet rester af et langhus tæt ved mønterne. Skatten kan have været gravet ned tæt ved eller måske endda inden i huset. Undersøgelserne fortsætter, og vi følger spændt med fra sidelinien.
Den her afbildede mønt er slået af kejser Markus Aurelius i 168-169 e.Kr., og ser ud til at være typisk for fundet, men endnu er kun få af mønterne finbestemt, så det kan ændre sig.
Denarer er de mest almindeligt fundne romerske mønter i Danmark. De er sikkert kommet hertil ved handel med områder længere sydpå eller måske som bytte i nogle af de mange uroligheder, som fandt sted i løbet af 200-tallet og også gav anledning til de store moseofferfund i Nordeuropa. Indenfor Romerriget har en denar groft sagt svaret til dagsløn, men i det danske område, hvor vi ikke har naturlige sølvforekomster, kan købekraften have været endnu højere. Det samlede skattefund har altså udgjort en betydelig værdi.
Fotos: Peter Hacke, Museum Lolland-Falster
Se mere i Folketidende eller i TV2