De kongelige møntsteder i Altona og København 1813-1873

Den 12. februar 2010 forsvarede Michael Märcher sin ph.d.-afhandling ved Københavns Universitet.

Afhandlingen fortæller om den sidste periode i Danmark, hvor staten havde to møntsteder, ét i København og ét i Altona nær Hamburg. Siden da er alle danske mønter fremstillet på Mønten i København.

I periodens begyndelse var Mønten i København teknisk set var førende, mens Altona gradvis kom med i den tekniske udvikling. At vi havde et møntsted i København er ikke forbavsende. København var hovedstaden og havde under enevælden en dominerende rolle i riget. Mønten i Altona lå tilsyneladende i rigets alleryderste udkant, geografisk set, men beliggenheden klods op af Nordeuropas største handelsknudepunkt betød, at det danske møntsted kom til at spille en betydelig rolle for Altonas og Hamburgs storkøbmænd. De havde brug for stabile forsyninger med internationalt gangbare guldmønter, de såkaldte christiand’orer og frederikd’orer, og efter Hamborgs brand 1842 blev også byens ’egne’ guldmønter præget i Altona. Afdækningen af denne del af Altona-Møntens produktion er en af Michael Märchers store fortjenester.

Efterspørgslen var så stor, at Altona-mønten midt i 1850’erne blev nyindrettet. Alligevel blev den nedlagt kort efter, i oktober-november 1863, som følge af nogle års dårlige konjunkturer for Mønten efter den økonomiske krise i 1857 – og måske også på grund af de truende politiske udsigter? Slesvig og Holsten gik jo tabt allerede året efter lukningen, i de første måneder af 1864.

Maskiner, stempler m.v. blev overført til København. Her blev en del af maskinerne brugt til langt ind i 1900-tallet.

Afhandlingen belyser en udvikling, der foregår parallelt med opbygningen af industrisamfundet og nationalstaternes dannelse. Møntstedernes produktion og udvikling er gode eksempler på denne udvikling, og til en vis grad både forudsætningen for og resultatet af den.

Michael Märchers ph.d.-stipendium var finansieret af Danmarks Nationalbank.

Ph.d.-afhandlinger kopieres kun i 25 eksemplarer. Vi håber, at der snarest vil blive mulighed for at udgive arbejdet i bogform.

Se også pressemeddelse: http://www.natmus.dk/sw76078.asp