Arabisk møntskat fra Midtfyn

Mange af mønterne fra Herringe er meget velbevarede, denne er dog bukket sammen.

Mange af mønterne fra Herringe er meget velbevarede, denne er dog bukket sammen.

I 2008 lokaliserede en amatørarkæolog en møntskat ved Herringe. Da der blev fundet et betydeligt antal mønter, blev Odense Bys Museer underrettet, og i 2009 fortsatte undersøgelsen af stedet. I alt blev der fundet 56 mønter.

Alle mønterne er kufiske dirhemer. De er lavet af sølv, og både for- og bagside bærer som udsmykning udelukkende skrift. Den ornamentale arabiske skrift var udviklet i byen Kufa, som har givet navn til skriftformen. Den yngste identificerede mønt er præget i 930’erne. De hører altså til i den nordiske vikingetid.

Når man siger ’arabiske mønter’, så forestiller de fleste danskere sig nok, at de kommer fra Den arabiske Halvø. Men det er ingenlunde tilfældet. På flere af mønterne læses navnet på møntsteder som al-Shash (Tashkent), Samarra (ved Tigris-floden) og Samarkand, alle sammen steder, der ligger i Centralasien. Desuden optræder imitationer af dirhems præget i det volgabulgarske område i det nuværende Rusland. Fundet som helhed hører dermed til den mest almindelige gruppe af kufiske dirhemer fundet i Danmark, nemlig mønter, der kommer til Norden fra de centralasiatiske områder via russiske flodsystemer, og sandsynligvis bliver nedlagt i jorden i midten af 900-tallet.

Selvom der i den arabiske verden blev præget mønter i både guld, sølv og bronze, så er det næsten udelukkende sølvmønter, der kommer til Nordeuropa. Her blev mønterne brugt som betalingsmiddel efter vægt, og det er årsagen til, at de ofte er klippet i mange små stykker. Mønterne fra Herringe-skatten er dog generelt velbevarede, og kun et mindre antal er bukkede, klippet i stykker eller gennemborede. Sammen med mønterne blev der også fundet et mindre antal andre sølvgenstande.
KMMS inv. FP 8142