Africa fra Skjern

FP8184.1obvEn af årets første danefæindleveringer til Møntsamlingen indeholdt denne, efter danske forhold velbevarede, romerske denar. Den er præget under kejser Hadrian, der regerede i perioden 117-138 e.v.t. Den betegnes normalt som type RIC 299, der er en relativt almindeligt mønttype, som blev præget indenfor kejserens seneste regeringsår, 134-138 e.v.t. Type 299 findes i mindst 7 variationer, afhængig af forsidens gengivelse af kejseren. Denne er variation a, hvor en barhovedet Hadrian ses i profil til højre. Typen er allerede kendt fra Danmark, ikke mindre end fem gange tidligere er denne type dukket op i danske fund, ud af i alt lidt over 500 denarer fra Hadrians regeringstid.
Mens de allerfleste romerske kejsertidsmønter har et portræt af kejseren eller hans nærmeste på forsiden, så er der langt mere variation i bagsidemotiverne. De fortæller om, hvad man fra statsmagtens side mente borgerne skulle vide. I dette tilfælde er det en understregning af det romerske herredømme over provinsen Africa.
Africa (se foto nedenfor) er gengivet som en kvinde, der ligger og læner sig på sin venstre albue. Stillingsmotivet er typisk for de romerske gengivelser af provinser. Også flodguder ligger på denne måde, men de er oftest mænd. Selvom de mange provinser i Romerriget altså blev gengivet på samme måde, er de som regel nemme at genkende. Africa bærer en hvad vi måske skulle kalde en elefant-hue – en hovedbeklædning formet som et elefanthoved med snabel og stødtænder. Foran hende står en kurv fuld af frugter og i venstre arm har hun et overflødighedshorn, der fortæller om rigdommene fra provinsen Africa. I den løftede hånd holder hun en skorpion. Motivet burde være nok til, at man kunne forstå indholdet – på samme måde, som vi i dag er i stand til at forstå reklamebudskaber i billeder. Skulle nogen alligevel være i tvivl, er der tilføjet ordet AFRICA ovenover billedet.
Fundstedet ved Skjern har i de seneste år givet lang række fund, både mønter og andre genstande, der dækker en lang periode fra 500-tallet til 1700-tallet. Denne romerske denar udgør, sammen med en lidt yngre romersk antoninian præget af kejser Aurelian (270-275 e.v.t.), de ældste fund fra pladsen.
Mønten er registreret som FP 8184.1, den omtalte antoninian er nr. FP 7982.FP8184.1rev