”…lykkelige og behagelige Dage…” eller: Runestensrejser i fortid og nutid

Giver-stenen, som vi skal besøge i næste uge, i Magnus Petersens streg.

I 1870’erne drog filologen Ludvig F. A. Wimmer ud i landet sammen med tegneren Julius Magnus Petersen for at læse og tolke de danske runesten. Det var Oldsagskommissionen (egtl. ”Den kongelige Commission for Oldsagers Opbevaring af 22. maj 1807”), der havde bedt Wimmer om at registrere og publicere de danske runesten. Wimmer sagde ja til opgaven, men betingede sig, at der blev afsat tid og penge til, at han ved selvsyn kunne studere alle monumenter i fællesskab med en kunster, som kunne udføre tegninger under hans tilsyn, og derfor blev Magnus Petersen engageret til at følge Wimmer på runestensrejserne. Magnus Petersen havde tidligere arbejdet med at udføre tegninger af runesten for bibliotekaren P. G. Thorsen til hans runeværk – et arbejde som til tider kunne være ensomt. I Magnus Petersens erindringer kan man læse:

”Det var mig baade til Glæde og Gavn, at Prof. Wimmer var overalt med mig under mit Arbejde ved hver Sten, i Modsætning til Prof. Thorsen, der aldrig en eneste Gang fulgte mig; jeg følte, at foruden daglig at være sammen med den udmærkede Lærde, var hans Nærværelse ved mit Arbejde tillige en Garanti for mine Tegningers Nøjagtighed. Det var i Sandhed lykkelige og behagelige Dage, og meget forskjellige fra mine tidligere ensomme Rejser for Thorsen.”

Julius Magnus Petersen

Ludvig F. A. Wimmer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blev til et årelangt samarbejde mellem de to, og hele projektet mundede ud i ”De danske Runemindesmærker”, som blev publiceret omkring århundredeskiftet. Rejserne blev foretaget i årene 1876-79, og når man tænker på, hvordan infrastrukturen så ud i landet dengang, må man blive imponeret over den tålmodighed og ildhu, der blev lagt for dagen. Her var på alle måder tale om et pionérarbejde.

Under forberedelserne til ”Danmarks Runeindskrifter” (som udkom i 1941-42) var det tid til nye runestensundersøgelser. Det var Lis Jacobsen (filolog, medstifter af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og initiativtager til oprettelsen af Dansk Sprognævn, for blot at nævne et par af hendes meritter), der var kvinden bag. Hun hyrede Erik Moltke til at forestå undersøgelserne af runestenene over hele landet. Moltke mente, at man med et foto ville få en meget mere objektiv gengivelse af hver enkelt runesten, og han havde udviklet en effektiv metode til formålet; at fotografere i mørke med skrålys.

Jacobsen og Moltke under forberedelserne til Danmarks Runeindskrifter.

På mandag træder vi endnu engang i vore forgængeres fodspor, når vi drager ud i landet for at fotografere runesten. Vi forsøger med moderne udstyr at skabe så nøjagtige og tidssvarende fotos af de gamle monumenter som muligt. Med i bagagen har vi Moltkes metode og de gamle fotos og tegninger, som Magnus Petersen og Moltke har efterladt os. Man tror det måske næppe, men runesten har også ”en bedste vinkel”, nøjagtig som primadonnaer, og det kan være praktisk at se, hvordan ”de gamle” har gjort det før os. Det er dem og deres arbejde, vi står på skuldrene af.

Turen går denne gang til Himmerland og Kronjylland, hvor vi skal fotografere 10-15 runesten, som står derude og skutter sig i oktobermørket. Vi håber på ”lykkelige og behagelige Dage” og krydser fingre for mildt vejr uden blæst og regn hele ugen!

Roberto Fortuna ved Hæulf-stenen, Øster Løgum.

1 Kommentar til “”…lykkelige og behagelige Dage…” eller: Runestensrejser i fortid og nutid ”


  1. 1 Marjolein 18. oktober 2012 kl. 16:32

    Good luck and enjoy! Looking forward to reading about your adventures and seeing the beautiful photos 🙂

Efterlad en kommentar